Al 30 jaar zijn wij verbonden aan Akzo Nobel. 

Ook Solis mogen wij al vele jaren van zonwering  voorzien.